23/05/2023

Giữ vững Niềm tin Vượt Khó khăn

Có khi bạn bè gặp hỏi nhau làm sao vực dậy tinh thần đội ngũ trong khó khăn. Nhiều người đã hết sức nỗ lực, rất khắt khe với bản thân mà sao công việc vẫn…

READ MORE

16/01/2022

How to define our true self

Tự ngẫm cho 2022 Làm sao định nghĩa con người thật nhất của chúng ta Tự vấn Trong những năm qua, tôi luôn ngưỡng mộ những người thành công. Bên…

READ MORE

Proudly powered by WordPress | Theme: Spiko by Spicethemes
error: !!
Verified by MonsterInsights