23/05/2023

Giữ vững Niềm tin Vượt Khó khăn

Có khi bạn bè gặp hỏi nhau làm sao vực dậy tinh thần đội ngũ trong khó khăn. Nhiều người đã hết sức nỗ lực, rất khắt khe với bản thân mà sao công việc vẫn…

READ MORE