Embrace Your Joy and Success

Nền tảng chắc chắn để bay cao bay xa

Anh chị cần vượt qua rào cản nào để tương tác hiệu quả hơn?

“Túi khôn” gắn kết

Có cần được yêu thích để làm việc, lãnh đạo, quản lý thành công ? Làm sao để thấu hiểu hành vi của nhau, cứ “gắn” là “kết” để đi đến cùng mục tiêu kinh doanh

Điểm nghẽn thăng tiến

Năng lực cao, trải nghiệm dầy mà cứ bùng nhùng nửa đường thăng tiến ? Hãy đến với trí tuệ xã hội để là người thay đổi cuộc chơi

Tầm nhìn phát triển

Ăn nửa bửa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể để người khác quyết định mơ ước thay cho mình. Làm gì để làm chủ hành vi, định hướng cuộc đời trọn vẹn ?

Nút thắt Lãnh đạo

Bạn là một cổ máy mạnh mẽ nhưng chỉ chạy cầm chừng một mình và trở thành nút thắt trong tổ chức dù không mong muốn. Bạn phải làm gì ?

bulletin board, stickies, woman-4347274.jpg

Hiểu rõ Phong cách Xã hội giúp chúng ta hạnh phúc và thành công hơn

01.

Một hệ thống học tập đồng bộ

 • Ra đời từ kết quả nghiên cứu khoa học về hành vi, đã có lịch sử phát triển 70 năm
 • Được giảng dạy ở 80 nước, xếp hạng top 20 nhà huấn luyện toàn cầu
 • Được đánh giá hiệu quả bởi nghiên cứu khoa học được công bố bởi TS Kirkpatrick

02.

Phương thức huấn luyện linh hoạt

 • Trực tuyến và Trực tiếp
 • Cho cá nhân, nhóm nhỏ, tổ chức
 • Dạng lớp huấn luyện
 • Dạng Hội thảo định hướng
 • Buổi tư vấn 1:1 chuyên sâu

03.

Người học nhận được từ BriteMind

 • Báo cáo Phong cách cá nhân
 • Tài liệu Huấn luyện
 • Công cụ ứng dụng theo sát
 • Giảng viên được chứng nhận theo chuẩn quốc tế

04.

Các chương trình huấn luyện

 • Phong cách Xã hội (SOCIAL STYLE)
 • Trí tuệ cảm xúc theo hành vi (BEHAVIORAL EQ)
 • Tư duy Thích ứng Kiên cường (ADAPTIVE MINDSET for Resilience)
 • Tư duy Thích ứng Linh hoạt (ADAPTIVE MINDSET for Agility)